13/03/14


On Thursday the 13th of March 2014 we sold in the market of Alaquàs the products made in our cooperative. It was a success.

Jeudi 13 Mars 2014 nous avons vendu les produits de notre coopérative au marché d'Alaquàs. Ce fut un succès.

El jueves 13 de marzo de 2014 vendimos en el mercado de Alaquàs los productos de nuestra cooperativa. Fue un éxito.

El dijous 13 març 2014 vam vendre al mercat d'Alaquàs dels productes de la nostra cooperativa. Va ser un èxit.