27/09/18 Horts Urbans d'AlaquàsVisiting Alaquàs’ Urban Gardens.
Our Organic Garden supports the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals.

Nous visitons les Jardins Urbains d’Alaquàs.
Notre Jardin Écologique soutient le Programme de Développement durable à l’horizon 2030 et ses Objectifs de Développement Durable.

Visita a los Huertos Urbanos de Alaquàs.
Nuestro Huerto Ecológico apoya la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Visita als Horts Urbans d’Alaquàs.
El nostre Hort Ecològic dóna suport a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i als seus Objectius de Desenvolupament Sostenible.

0 comentarios:

Publicar un comentario